مدیما | اولین وب سایت خرید و فروش کالا و تجهیزات نو و دست دوم پزشکی در ایران
مدیما | اولین وب سایت خرید و فروش کالا و تجهیزات نو و دست دوم پزشکی در ایران

جراحی هیستروسکوپی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز

هیستروسکوپى یک روش تشخیصى – درمانى است که در بیمارى هاى زنان و نازایى کاربرد دارد.پزشک با استفاده از این روش، تحت بیهوشى یا بى حسى با ورود ابزار ویژه متصل به دوربین ویدئویى به داخل رحم و اتساع رحم با مایع، امکان دید مستقیم واژن، سرویکس، حفره رحم و منفذ لوله هاى فالوپ را فراهم مى کند. این روش داراى دقت و حساسیت بالایى است و در تشخیص و درمان بیمارى بسیار مفید خواهد بود.هیستروسکوپى ممکن است با هدف تشخیص یا درمان انجام گیرد.هیستروسکوپى تشخیصى روشى با ارزش در تشخیص خونریزى هاى غیر طبیعى داخل رحمى، نابارورى، سقط هاى مکرر، چسبندگى هاى داخل رحمى، فیبروم هاى رحمى، پولیپ و خارج کردن بقایاى IUD آندومتر، علل دردهاى لگنى، بیرون آوردن اجسام خارجى و حاملگى است. بوسیله هیستروسکوپى درمانى، فیبروم، بافت اسکار و پولیپ از داخل رحم برداشته مى شود. بعضى از اختلالات مادرزادى نیز مثل سپتوم رحمى (تیغه داخل رحمى) از طریق هیستروسکوپى قابل اصلاح است. زمان انجام هیستروسکوپى بهترین زمان انجام هیستروسکوپى، دو روز تا نهایتاً یک هفته بعد از اتمام قاعدگى است. در این زمان بهترین امکان براى پزشک جهت مشاهده درون رحم وجود دارد. بهتر است براى جلوگیرى از رشد بیش از حد آندومتر و دید بهتر داخل رحم، طبق تجویز پزشک بیمار از پنجم قاعدگى شروع به مصرف قرص جلوگیرى کند و یا آمپول هاى آگونیست GNRH تزریق کند. نحوه انجام عمل هیستروسکوپى براى انجام هیستروسکوپى علاوه بر ابزار مخصوص ورود به داخل رحم، به سیستم آندوویژن و پمپ مخصوص هیستروسکوپى نیاز است. آندوویژن شامل یک دستگاه دوربین ویدیویى مخصوص، منبع نور جهت تامین نور مورد نیاز داخل رحم و مانیتور براى نمایش تصویر دوربین است.پمپ هیستروسکوپى که به هیستروپمپ شناخته مى شود وظیفه تنظیم فشار داخل رحم توسط مایع را به عهده دارد. ا بزار هیستروسکوپى نیز شامل هیستروسکوپ و تلسکوپ است. در هیستروسکوپى درمانى نیز از ابزار مخصوص که از داخل هیستروسکوپ عبور کرده و وارد رحم مى شود، بهره گرفته مى شود. ابزارهاى هیستروسکوپى به سه دسته قیچى (براى بریدن بافت)، گرسپر (براى گرفتن بافت) و بایوپسى (براى نمونه بردارى) تقسیم مى شوند.قطر ابزارهایى که از هیستروسکوپ عبورمى کند با واحدى به نام (فرنچ )معرفی مى شود. هر یک میلى متر برابر با سه فرنچ است و ابزارهاى مورد استفاده در حال حاضر با قطر پنج فرنچ تولید مى شوند. ضمناً به منظور استفاده از دستگاه الکتروکوتر در داخل رحم در برخى جراحى هاى خاص، از الکترود مخصوصى استفاده مى شود که مى تواند به روش باى پلار و یا مونوپلار مورد استفاده قرار گیرد.استفاده از الکترود هاى باى پلار بسیار بهتر و داراى مزایاى بیشترى نسبت به مدل مونو پلار آن است. در صورت استفاده از الکترود مونو پلار لازم است محلول مورد استفاده در هیستروسکوپى کاملاً از رحم خارج و از محلول گلایسین استفاده شود. این امر موجب مى شود علاوه بر کاهش کیفیت تصویر به خاطر ماهیت محلول گلایسین، زمان انجام جراحى نیز افزایش یابد. ضمناً براى حالت مونوپلار لازم است به بدن بیمار پلیت مربوط به دستگاه الکترو کوتر متصل شود که این خود عوارض مخصوص به خود را دارد. در صورتی که براى استفاده از باى پلار نه نیاز به تعویض محلول هیستروسکوپى است و نه به بیمار پلیت متصل مى شود. بعد از بیهوشى یا بى حسى، بیمار در پوزیشن مناسب جراحى هیستروسکوپى قرار مى گیرد. سپس هیستروسکوپ متصل به دوربین از طریق واژن و بعد از عبور از سرویکس، وارد فضاى داخل رحم مى شود. جهت اتساع رحم به اندازه مناسب هیستروپمپ توسط تیوب ویژه اى که به هیستروسکوپ متصل مى شود، مایع را به داخل رحم پمپ مى کند. پمپ هیستروسکوپى در تمام مدت زمان انجام جراحى، فشار داخل رحم را کنترل و مانیتور مى کند. پس از آنکه رحم به اندازه مناسب باز شد، پزشک جراح مى تواند فضاى داخل را به وضوع مشاهده و در صورت نیاز براى درمان از ابزار مناسب استفاده نماید. مایع مورد استفاده در جراحى هیستروسکوپى سرم استریل نرمال سالین است که با جریانى در حدود 200 الى 500 میلى لیتر در دقیقه وارد رحم مى شود. البته بهتر است در ابتدا، فضاى رحم با جریان 200 میلى لیتر بر دقیقه باز شود تا بیمار دچار درد ناشى از انبساط یکباره بافت رحم نگردد. در ادامه که ممکن است بیمار دچار خونریزى شود و لازم است مایع داخل تخلیه و جایگزین شود مى توان با جریان حداکثر 500 میلى لیتر بر دقیقه مایع را به داخل پمپ کرد. ضمناً فشار داخل رحم نیز توسط پمپ هیستروسکوپى بین 120 الى 150 میلى متر جیوه کنترل مى شود. زمان ترخیص از بیمارستان معمولاً زمان ترخیص بیمار، همان بعدازظهر روز انجام عمل است. هیستروسکوپى آفیس امروزه در دنیا و به طبع آن در ایران، امکان انجام هیستروسکوپى در داخل مطب پزشک و بدون بیهوشى نیز مقدور است. به این منظور لازم است از هیستروسکوپ مخصوص آفیس استفاده کرد. هیستروسکوپ هاى معمولى که امروزه مورد استفاده قرار مى گیرند داراى تلسکوپى به قطر 2,9 میلى مترند و قطر خارجى هیستروسکوپ 5 میلى متر است در حالى که تلسکوپ هیستروسکوپ آفیس با قطر 2 میلى متر و قطر خارجى هیستروسکوپ 4,3 میلى متر است. براى باز کردن فضاى داخلى رحم در مطب مى توان از گاز دى اکسید کربن که توسط پمپ مخصوصى به داخل رحم وارد مى شود، استفاده کرد. همچنین مى توان از نرمال سالین نیز استفاده کرد. به منظور مشاهده داخل رحم در مطب از سیستم هاى آندوویژن مخصوص آفیس استفاده مى شود. مزیت این سیستم ها قیمت پایین، حجم بسیار کم و قابلیت حمل و نقل آسان آن ها است. در این سیستم ها مانیتور، منبع نور با لامپ به صورت کامپکت در یک دستگاه گنجانده شده اند. کیفیت Camera و LED تصویر این سیستم ها براى انجام هیستروسکوپى بسیار عالى بوده و پزشک مى تواند به راحتى از تصاویر بدست آمده، تشخیص مناسب و درستى داشته باشد. استریل کردن هیستروسکوپ و متعلقات قبل از انجام عمل هیستروسکوپى لازم است کلیه ابزارها استریل باشند. لذا بعد از هر عمل هیستروسکوپى، کلیه ابزار و وسایل کاملاً شسته و آماده استریل مى شوند. به منظور شستشوى کامل ابزارها لازم است تمامى قسمت هاى هیستروسکوپ از یکدیگر باز شوند. هیستروسکوپ شامل شیت هاى داخلى و بیرونى، شیر هاى مخصوص ورود و خروج مایع، کانال عبورى تلسکوپ و کانال ورودى ابزار است. ضرورى است داخل کانال ها با برس نرم و مخصوصى کاملاً شسته شوند. همچنین بهتر است شیرها باز شده و کاملاً شسته شوند. جنس بدنه هیستروسکوپ از آلیاژ ویژه اى از استیل ساخته شده و تمام سطح آن آبکارى شده است لذا استفاده از برس هاى زبر و ایجاد خراش بر روى ابزار موجب آسیب جدى و بعضاً پوسیدگى ابزار مى شود. بعد از شستشو و خشک کردن ابزار، مى توان از طریق دستگاه اتوکلاو و یا محلول هاى استریل کننده، اقدام به استریل هیستروسکوپ کرد.تلسکوپ ها نیز باید به خوبى شسته وخشک شوند. در داخل تلسکوپ از منشور هاى ویژه و فیبرهاى نورى استفاده شده است و بسیار به ضربه حساسند. لذا لازم است جهت شستشو، استریل و نگهدارى آن ها، از ظروف مخصوص استفاده کرد. تلسکوپ نیز قابلیت استریل از طریق دستگاه اتوکلاو را دارد و این موضوع باید حتماً توسط کمپانى سازنده بر روى تلسکوپ مشخص باشد در غیر این صورت از قراردادن تلسکوپ در داخل اتوکلاو خوددارى نمایید. همچنین مى توان از محلول هاى استریل نیز براى این منظور استفاده کرد. فقط این نکته ضرورى است که محلول هاى استریل باعث خوردگى سطح شیشه مى شوند که در کیفیت تصویر نقش بسزایى دارد. لذا ضرورى است در مدت زمان قرار گیرى تلسکوپ در داخل محلول استریل دقت ویژه اى شود و تنها مدت زمانى که براى استریل لازم است و از طرف کمپانى تولید کننده محلول پیشنهاد شده است، در محلول قرار گیرد. ابزار هاى قیچى، گرسپر، بایوپسى و الکتروکوتر نیز پس از شستشو و خشک شدن امکان استریل از طریق اتوکلاو و محلول را دارند. براى افزایش طول عمر ابزارها لازم است قسمت هایى از ابزار که در اصطکاک با یکدیگر هستند و یا داراى لولا هستند، قبل از استریل توسط اسپرى هاى مخصوص پارافین، روغن کارى شوند. همچنین بهتر است به منظور شستشوى بهتر و کاهش ریسک آسیب به ابزارهاى هیستروسکوپى و هیستروسکوپ، از دستگاه شستشوى التراسونیک استفاده کرد تا تمامى قسمت هاى ابزار به خوبى تمیز شوند. نکات مورد توجه در زمان خرید هیستروسکوپ و تجهیزات جانبى در هنگام خرید ابزار و سیستم هاى هیستروسکوپى لازم است به این موارد توجه ویژه شود: براى انجام جراحى هیستروسکوپى لازم است که از پمپ هیستروسکوپى استفاده شود. عدم استفاده از پمپ مناسب ممکن است سلامت بیمار را به خطر انداخته و تشخیص پزشک را نیز با اشتباه مواجه کند. هیستروپمپ باید علاوه بر داشتن استانداردهاى مناسب تولید، داراى نمایشگر فشار واقعى داخل رحم، نمایشگر فشار تنظیم شده داخل رحم و نمایشگر شدت جریان ورودى مایع به داخل رحم باشد.همچنین مجهز به سیستم آلارم براى موارد عبور از تنظیمات دستگاه باشد.هیستروسکوپ ها در حال حاضر به دو صورت کامپکت و ساده تولید و مورد استفاده قرار مى گیرند. در هیستروسکوپ هاى کامپکت، تلسکوپ، شیت داخلى و شیت بیرونى به هم پیوسته و غیر قابل جدا شدن هستند. مزیت این سیستم سهولت استفاده در حین جراحى (عدم نیاز به مونتاژ حین عمل) و از معایب آن عدم اطمینان از شستشو دقیق ابزار به جهت ساخت پیچیده آن و عدم باز شدن قسمت هاى مختلف خواهد بود. همچنین در صورت آسیب به قسمتى از هیستروسکوپ، کل مجموعه باید تعویض شود. هیستروسکوپ هاى معمولى از قسمت هاى متحرک و قابل باز شدن تشکیل شده اند که مزیت آن امکان تعویض یک بخش در صورت آسیب و شستشوى کامل و مطمئن تمامى بخش هاى ابزار است. ازمعایب هیستروسکوپ هاى معمولى، امکان آسیب به تلسکوپ در زمان اتصال به هیستروسکوپ و دشوارى مونتاژ قسمت هاى مختلف ابزار در حین جراحى است. لازم است کاربر با توجه به امکانات مرکز، پرسنل و نیاز پزشک معالج،در زمان خرید به این موارد دقت داشته باشد. همچنین لازم است قطر خارجى هیستروسکوپ و قطر تلسکوپ مورد استفاده نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ظرافت و دقت بسیار بالاى این ابزار، کیفیت ساخت و کمپانى تولیدکننده نیز از پارامترهاى مورد توجه است. تلسکوپ مورد استفاده در جراحى هیستروسکوپى نقش مهمى را در انتقال تصویر با کیفیت به دوربین ویدیویى و ورود نور مورد نیاز به داخل رحم به عهده دارد. استفاده از تلسکوپ هاى بى کیفیت، علاوه بر افزایش هزینه (شکستگى عدسى هاى داخلى، کدرى و مات شدن تصویر، شکستگى فیبر نورى، نفوذ مایعات به داخل تلسکوپ و ایجاد بخار در سطح داخلى شیشه تلسکوپ) کیفیت و دقت تصویر را کاهش داده و موجب ایجاد خطا در تشخیص پزشک جراح خواهد شد. ابزارهاى هیستروسکوپى مورد استفاده با ظرافت و دقت بسیار بالایى تولید شده اند با این وجود این ابزارها بسیار آسیب پذیر بوده و احتمال شکستن آنها بسیار بالا است. لذا در هنگام خرید باید به کیفیت ساخت و کمپانى تولیدکننده آن دقت داشت. ابزار هاى هیستروسکوپى از دو قسمت هندل (دسته) و اینسرت (ابزار قیچى، گرسپر، بایوپسى) تشکیل شده است. در اکثر موارد شکستگى ها در قسمت اینسرنت اتفاق مى افتد و این موضوع بسیار شایع و رایج است. لذا در زمان خرید ابزار دقت شود که در ابزارهاى انتخاب شده امکان تعویض اینسرت با حفظ هندل وجود داشته باشد. در غیر این صورت در زمان آسیب به ابزار، مجبور به تعویض کامل آن و صرف هزینه خواهید بود.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

موبایلتو شارژ کن